Referrals Program Policy

Chương trình giới thiệu bạn bè nhận thưởng lên tới 30% giá trị gói nâng cấp được áp dụng các chính sách dưới đây:

Thời gian áp dụng chương trình

Từ ngày 08/05/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đối tượng áp dụng:

Toàn bộ người dùng có tài khoản Tindify đều được tham gia chương trình này.

Mức hoa hồng

GóiHoa HồngGhi chú
Các gói trả phí dưới 6 tháng (Silver, Premium)10%
Các gói trả phí 6 tháng (Silver, Premium)20%
Các gói trẻ phí 12 tháng (Silver, Premium)30%

Điều kiện trả thưởng

Người dùng Tindify (sau đây gọi là A) giới thiệu bạn bè thông qua đường dẫn (link) giới thiệu của riêng mình. Mỗi người dùng mới (sau đây gọi là B) đăng ký thông qua link giới thiệu này trong vòng 30 ngày kể từ ngày click vào link giới thiệu sẽ được tính là 1 lượt giới thiệu. A sẽ nhận được tiền thưởng (hoa hồng) khi B thực hiện nâng cấp tài khoản lên các gói trả phí của Tindify.

Giao dịch trả thường sẽ được chấp nhận nếu B thực hiện nâng cấp và thanh toán thành công, A sẽ được cộng tiền thưởng vào tài khoản Tindify. Tài khoản này có thể dùng để thanh toán các dịch vụ của Tindify hoặc rút về tài khoản Ngân hàng, ví điện tử mà Tindify hỗ trợ trong 30 ngày kể từ ngày yêu cầu rút tiền.

Quy định về thời gian Cookie và Last click

  • Cookie: Thời gian lưu cookie là 30 ngày
  • Last click: Tindify áp dụng luật click cuối cùng, điều đó có nghĩa B đến từ link giới thiệu của ai cuối cùng thì người đó sẽ được tính là người giới thiệu B.